I ОУ "Георги Бакалов": Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст

Размер на шрифта: A A A

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, подлежащи на задължително обучение през учебната 2013/2014 година, по утвърдени маршрутни разписания"

по обособени позиции както следва:
1. гр. Стара Загора - с. Петрово - с. Ястребово - гр. Стара Загора и обратно - 80 км. – /за 12 ученика/.
2. гр. Стара Загора - с. Ловец - с. Самуилово – гр. Стара Загора и обратно – 140 км. - /за 14 ученика/.

Документация за участие 258.48 KB

Образци на документи - 179.62 KB  

Проект на договор 122.01 KB  

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 28/10/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/10/2013
Час: 16:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали