Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на фискални устройства за автомати за платено паркиране, намиращи се на територията на град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на фискални устройства за автомати за платено паркиране, намиращи се на територията на град Стара Загора, съобразени с всички изисквания по НАРЕДБА № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и всички изменения към нея в сила от 12.10.2012 г.

Покана 121.09 KB  

Наредба Н-18 200.02 KB 

Проект на договор 160.87 KB 

Методика 200.02 KB

Образци и декларации 56.35 KB


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
Дата: 24/01/2013

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/01/2013
Час: 17:00

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали