Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детски заведения в гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детски заведения в гр. Стара Загора" по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детски градини в гр. Стара Загора"

Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на обзавеждане за детски градини и детски ясли в гр. Стара Загора"

 Документация за участие 2.89 MB

Образци на документи 1.21 MB

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 17/12/2013
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/12/2013
Час: 12:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 30/12/2013
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали