Издаване на удостоверение за нов административен номер

Описание на услугата 77.46 KB 

Заявление 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- копие от нотариален акт;
- копие от документ за самоличност;
- документ за платена такса.

Срок: 7 дни

Такса: 5 лв.
 

 

Горещ телефон
за сигнали