Издаване на удостоверение за идентичност на административен номер

 


Описание на услугата - 65.54 KB   

Заявление

Документи, които се прилагат към заявлението:
- копие на нотариален акт; 
- документ за платена такса;
- документ за самоличност за сверка.

Срок: 4 дни

Такса: 5 лв.

 

Горещ телефон
за сигнали