Прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора за 2015 г.

20 Май 2015

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора

 

1. На основание чл. 8 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора, Комисията по чл. 6 от същия правилник обявява прием на документи на кандидати за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

а/ да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;
б/ кандидатите да са семейни двойки или във фактическо съжителство;
в/ кандидатите да нямат парични задължения към Държавата и Община Стара Загора;
г/ да са със непрекъснати здравно – осигурителни права;
д/ да не са поставени под запрещение;
е/ да не са криминално проявени лица;
ж/ да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

Двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община - Стара Загора могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет, съгласно този Правилник един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура .

2. Кандидатите представят лично или от техни упълномощени представители /с нотариално заверено пълномощно/ следните документи:

• Заявление по образец - pdfЗаявление103.98 KB;
• Копие от лична карта;
• Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация от партньорите при фактическо съжителство (pdfПриложение 282.17 KB) ;
• Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство (pdfПриложение 381.65 KB);
• Декларации от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески начала, че не са поставени под запрещение (pdfПриложение 480.35 KB);
• Свидетелство за съдимост;
• Удостоверение за наличието или липса на задължения към Община Стара Загора;
• Удостоверение от Териториална дирекция Стара Загора към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права;
• Информация за банкова сметка на кандидатите;
• Медицинска документация - pdfПриложение 587.09 KB

3. Място и срок за подаване на документите:

3.1. Населено място - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107, сградата на Община Стара Загора, ет. 2, ст. 216; тел: 042/614-696;
3.2. Начален срок за подаване на документи – 01.06.2015 г. – 09:00 ч.
3.3. Краен срок за подаване на документите – 19.06.2015 г. - 12:30 ч.
3.4. Документите се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч.
3.5. Ден на публикуване - 20.05.2015 г.
3.6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения - сайта на Община Стара Загора и фоайето на сградата.

 

Д-Р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ,
Председател на комисията
по чл.6 от ПФППДАРСЛЖСНРП
на територията на община Стара Загора

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...