Транспорт и Екология
Великденски детски спортен празник ще се проведе в Стара Загора
Награждават победителите от детския конкурс „Приятели“

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност, работен инвестиционен проект за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора, бул. „М. М. Кусев № 20“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт, обследване за енергийна ефективност за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора, бул. „М. М. Кусев № 20“

Обособена позиция № 2: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора, бул. „М. М. Кусев № 20“


pdfРешение134.47 KB06/04/2017, 17:20

pdfОбявление188.39 KB06/04/2017, 17:20

pdfДокументация за участие563.03 KB06/04/2017, 17:20

pdfТехнически спецификации357.34 KB06/04/2017, 17:20

pdfТехническо задание за проектиране183.48 KB06/04/2017, 17:20

zipПроекти 72.54 MB06/04/2017, 17:20

pdfСкица 692.22 KB06/04/2017, 17:20

pdfПроект на договор по обособена позиция 1 526 KB06/04/2017, 17:20

pdfПроект на договор по обособена позиция 2 501.19 KB06/04/2017, 17:20

zipОбразци на документи48.6 KB06/04/2017, 17:20


pdfРазяснение по процедурата158.94 KB24/04/2017, 16:19
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/05/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/05/2017
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация


pdfУведомление за нова дата на получаване и отваряне на офертите170.19 KB24/04/2017, 16:19

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/05/2017
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 10/05/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

"Доставка на цветя за нуждите на Община Стара Загора" 
по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Аранжиране на цветна инсталация от термокашпи чрез засаждане на лятноцъфтящи и зимноцъфтящи цветя и декоративни растения“

Обособена позиция №2: „Доставка на цветен разсад за двугодишни луковични и лятноцъфтящи цветя" 


pdfОбява411.74 KB03/04/2017, 17:30

pdfТехническа спецификация309.83 KB03/04/2017, 17:30

pdfПроект на договор по обособена позиция № 1279.09 KB03/04/2017, 17:30

pdfПроект на договор по обособена позиция № 2282.86 KB03/04/2017, 17:30

zipОбразци на документи145 KB03/04/2017, 17:30


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 11/04/2017
Час: 17:30


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/05/2017
Час: 17:30


ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/04/2017
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

ОИЦ Стара Загора организира готварски конкурс „Живеем заедно в Европа“
Порой от рекорди и много настроение на Старозагорския маратон

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-96/ 30.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 2092/ 15.11.1999г. в частта му за: УПИ XXІ-345 и УПИ XXІІ-344 от кв. 486, като общата вътрешно регулационна линия, бъде поставена в съответствие със съществуващата граница по кадастрална карта на гр. Стара Загора и УПИ се отреждат за съответните имоти от КК (съгласно представената скица - предложение и техническо задание)., който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-95/ 30.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Горно Ботево, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 615 от 01.10.1965г., в частта му за УПИ III-406 и УПИ IV-405 от кв. 45, като общата вътрешно регулационна линия, бъде поставена в съответствие със съществуващата граница на поземлените имоти (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - етаж 5, стая 518.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-98/ 31.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Козаревец, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 600 от 16.04.1987г., в частта му за УПИ IV-6, УПИ X-6, УПИ III-5, УПИ XI-5, УПИ V-8 и УПИ IX-7 от кв. 47, като общите им вътрешно регулационни линии, бъдат поставени в съответствие със съществуващите граница на поземлените имоти (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - етаж 5, стая 515.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–97 от 31.03.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 99/ 30.01.1987г., в частта му за УПИ I-99 и УПИ VII-99, от кв. 10 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518, ет. 5 на Община Стара Загора.

Страница 8 от 613

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...