Транспорт и Екология

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-25-2966/28.10.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на парцеларен план за изграждане на външно ел. захранване на ПИ № 68850.11.6 , местност „Бобоолу", землище град Стара Загора.

Четвъртък, 28 Октомври 2010 13:49

За 6-ти път ще бъдат връчени Награди Икар

За 6-ти път ще бъдат връчена Награди Икар на Община Стара Загора


Пенка Иванова Чавдарова - Началник отдел
Обшина Стара Загора, стая 706
Телефон (042) 614 866, 918 866
Електронна поща  p.chavdarova@starazagora.bg 

 

Соня Илиева Дъкова - Главен експерт 
Обшина Стара Загора, стая 704
Телефон (042) 614 864, 918 864
Електронна поща  s.dykova@starazagora.bg

 

Росица Валериева Проданова - Младши експерт
Община Стара Загора, стая 704
Телефон (042) 614 864, 918 864

 

Румен Василев Василев - Младши експерт 
Община Стара Загора, стая 704
Телефон (042) 614 864, 918 864
Електронна поща  r.vasilev@starazagora.bg 

 

Златиста Петкова Николова - Технически секретар
Обшина Стара Загора, стая 707
Телефон (042) 614 867, 918 867
Електронна поща z.nikolova@starazagora.bg

 

Олга Сандева Загорова - Старши специалист 
Обшина Стара Загора, стая 708
Телефон (042) 614 892, 918 892
Електронна поща o.s.zagorova@starazagora.bg

 

Десислава Иванова Нанева - Специалист 
Обшина Стара Загора, стая 708
Телефон (042) 614 892, 918 892
Електронна поща  d.naneva@starazagora.bg

 

Светлана Красимирова Вачкова - Младши експерт 
Община Стара Загора, стая 708
Телефон (042) 614 892, 918 892
Електронна поща
Декларация по ЗПУКИ

 

Донка Вътева Вътева - Секретар на местна комисия за БППМН
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 102, етаж 1, офис 4
Телефон (042) 605 516
Електронна поща  szmk_vateva@abv.bg

 

Диана Дечева Иванова - Специалист МКБППМН
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 102, етаж 1, офис 4
Телефон (042) 605 516
Електронна поща d.d.ivanova@starazagora.bg
Сряда, 27 Октомври 2010 13:39

Две събития на 29 октомври /петък/

Две събития на 29 октомври /петък/

Сряда, 27 Октомври 2010 13:31

Проверка готовност за зимата

Проверка на готовността за зимата


Антония Тодорова Тодорова - Стайкова - Началник отдел
Община Стара Загора, стая 711
Телефон (042) 614 871, 918 871, 600 484
Електронна поща  a.staikova@starazagora.bg 

 

Кунка Миткова Минева-Дучева - Главен експерт 
Община Стара Загора, стая 712
Телефон (042) 614 872, 918 872
Електронна поща  k.ducheva@starazagora.bg

 

Маргаритка Нешева Панева - Младши експерт
Община Стара Загора, стая 718
Телефон (042) 614 878, 918 878
Електронна поща m.pencheva@starazagora.bg

 

Диана Христова Грозева - Младши експерт 
Община Стара Загора, стая 719
Телефон (042) 614 879, 918 879
Електронна поща   d.grozeva@starazagora.bg

 

Петя Иванова Александрова - Главен специалист 
Община Стара Загора, стая 719
Телефон (042) 614 879, 918 879
Електронна поща p.i.aleksandrova@starazagora.bg 

 

Божана Костова Иванова - Специалист 
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 875, 918 875
Електронна поща  b.k.ivanova@starazagora.bg


Румяна Димитрова Чергеланова - Началник автогара
Автогара - Стара Загора
Телефон (042) 620 708


Диспечер транспортни средства
Автогара - Стара Загора
Телефон (042) 605 349

Касиер
Автогара - Стара Загора
Телефон (042) 681 797Бончо Иванов Балабанов - Началник отдел
Стара Загора, ул. Георги С. Раковски № 43
Телефон (042) 620 235

Енчо Петков Нендов - Главен специалист организатор охранителна дейност
Стара Загора, ул. Георги С. Раковски № 43
Телефон (042) 620 236

Йордан Григоров Димов - Главен специалист организатор охранителна дейност
Стара Загора, ул. Георги С. Раковски № 43
Телефон (042) 620 236

Пенка Илчева Илчева - Технически сътрудник личен състав
Стара Загора, ул. Георги С. Раковски № 43
Телефон (042) 620 236

Кристабел Йовчева Йовчева - Старши специалист - охранителна дейност
Община Стара Загора, партер цуи
Телефон (042) 614 601

Николай Костадинов Кръстев - Младши специалист - организатор охранителна дейност
Община Стара Загора, партер тц
Телефон (042) 614 624


Георги Дончев Симеонов - Директор
Община Стара Загора, стая 312
Телефон (042) 614 823, 918 823
Електронна поща g.simeonov@starazagora.bg

 

Мирослава Сергеева Шопова - Главен експерт 
Община Стара Загора, стая 311 
Телефон (042) 614 822, 918 822
Електронна поща m.shopova@starazagora.bg 

 

Виолина Иванова Величкова - Старши експерт 
Община Стара Загора, стая 311
Телефон (042) 614 822, 918 822
Електронна поща v.ivanova@starazagora.bg

 

Мариана Миткова Перчемлиева - Старши експерт 
Община Стара Загора, стая 312
Телефон (042) 614 823, 918 823
Електронна поща m.perchemlieva@starazagora.bg

 

Ани Георгиева Карагьозова - Младши експерт
Община Стара Загора, стая 313
Телефон (042) 614 814, 918 814
Електронна поща a.karagiozova@starazagora.bg 

 

Даниела Иванова Илиева - Младши експерт
Община Стара Загора, стая 313
Телефон (042) 614 814, 918 814
Електронна поща d.ilieva@starazagora.bg

 

Джоана Стефанова Иванова - Специалист
Община Стара Загора, стая 313
Телефон (042) 614 814, 918 814
Електронна поща dj.ivanova@starazagora.bg 

 

Рени Йорданова Андонова - Главен експерт 
Община Стара Загора, стая 314
Телефон (042) 614 612, 918 612
Електронна поща r.andonova@starazagora.bg

 

Пенка Малкочева Донева - Младши експерт 
Община Стара Загора, стая 314
Телефон (042) 614 612, 918 612
Електронна поща p.m.doneva@starazagora.bg

 

Юлиана Великова Яркова - Младши експерт 
Община Стара Загора, стая 314
Телефон (042) 614 612, 918 612
Електронна поща yu.yarkova@starazagora.bg

 

Емилия Благоева Иванова - Главен експерт 
Община Стара Загора, стая 210
Телефон (042) 614 650, 918 650, 600 554
Електронна поща e.b.ivanova@starazagora.bg 

 

 

Цанка Иванова Ганева - Директор 
Община Стара Загора, стая 408 
Телефон (042) 614 638, 918 638, 600 906
Факс (042) 603 327
Електронна поща c.ganeva@starazagora.bg 
Декларация по ЗПУКИ
 

Страница 602 от 621

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...