Транспорт и Екология
КУЛТУРЕН АФИШ 24 юли – 30 юли 2017 г.
Продължават проявите, посветени на 140-та годишнина от боевете за Стара Загора
Изложба в Музея на религиите е посветена на борбата за Освобождение на България
Възпоменание и шествие в памет на хилядите жертви от старозагорското клане и опожаряването на града през 1877 г.
Сряда, 19 Юли 2017 15:42

Обявление

На основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Стара Загора съобщава, че по протест на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл. 25б, чл. 25в, чл. 25г, ал. 2 и чл.25д от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора е образувано адм. дело № 332/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Стара Загора.
На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–196 от 19.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 68850.258.60 и ПИ 68850.258.61 по КК на гр. Стара Загора, като за имотите се отреждат урегулирани поземлени имоти УПИ I60 и УПИ II61 от кадастрален район 258, достъпа до които се осигурява от улица обособена от ПИ 68850.258.9504 с НТП – за второстепенна улица и ПИ с проектни идентификатори 68850.258.606 и ПИ 68850.258.607 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет.5 на Община Стара Загора.
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-191 от 17.07.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация в следния обхват: План за регулация на с. Остра Могила, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 2220 от 29.09.1995г., в частта му за УПИ V76 от кв. 15, като същия се разделя на два нови УПИ: УПИ XXII76 и УПИ XXIII76 и обособяване на улици-тупик с осови точки 68б – 68в, с цел осигуряване на достъп до УПИ XXIII76 от кв. 15 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет.5 на Община Стара Загора.
Страница 7 от 647

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...