Транспорт и Екология
Над 20 формации от страната участват във Фестивала „В сърцето на Тракия” в Стара Загора

От 30 септември до 1октомври 2017 г. в парк „Артилерийски“ в Стара Загора ще се проведе Националният фолклорен танцов фестивал „В сърцето на Тракия”.

Той е посветен на Празника на Стара Загора – 5 октомври и се провежда за втори път. Тази година той ще даде среща на 23 любителски танцови формации с близо 400 участници - 5 клуба от Стара Загора и 18 от страната - от Варна, Банкя, с. Драганово /община Горна Оряховица/, София, Харманли, Велико Търново, Вълчи дол, Свищов, с. Ягодово /община Родопи/, Карлово и др.

За спомен от фестивала всеки клуб ще отнесе реплика на просфора от РИМ и грамота за участие, а всеки участник ще получи стикер с логото на фестивала. В разучаване на танци от различни фолклорни области могат да участват и всички желаещи и от публиката.

Организатори са Община Стара Загора и Народно читалище „Родина-1860”.

„В сърцето на Тракия”

30 септември /събота/

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

10.30 ч., парк „Артилерийски“

/при лошо време - Дом на културата/

1 октомври /неделя/

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

„УЧЕБЕН ЧАС НА ОТКРИТО“ - разучаване на хора

от различни фолклорни области

11.00 ч., парк „Артилерийски“

29.09.2017 г.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–248 от 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Плоска могила, Община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2221/ 29.09.1995г., в частта му за УПИ VI-105, от кв. 28, като същият се разделя на два нови УПИ: УПИ XI-105 и УПИ XII-105, от кв. 28 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518, ет. 5 на Община Стара Загора.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-247 от 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект на План за регулация на поземлен имот № 68850.256.84 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с трайно предназначение на територията – урбанизирана, като за имота се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ I908, от кадастрален район 256, достъпът до който се осигурява от улица, обособена от ПИ 68850.256.9509 с НПТ – за второстепенна улица, ПИ № 68850.255.9501 с НПТ – за второстепенна улица и ПИ с проектен идентификатор 68850.256.909 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 516.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-246/ 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Лясково, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 2208 от 15.09.2000г. за УПИ X257 и заповед № 1821 от 12.12.2002г. за УПИ XII260 от кв. 28, като се променя дворищнорегулационната граница между двата УПИ (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 515.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-245/ 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Калояновец, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 1911 от 23.12.2003г. за УПИ I182 и УПИ IV182 от кв. 60, като се променя дворищнорегулационната граница между двата УПИ и се образуват два нови УПИ с номера както следва: УПИ XX620 и УПИ XXI621 от кв. 60 (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-243/ 26.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Могила, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 83 от 19.01.1999г. за УПИ II249 и УПИ XІI249 от кв. 24, като се променя дворищнорегулационната граница между двата УПИ (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

Общинският съвет в Стара Загора прие днес промени в ОУП за спиране на строителството в Бедечка

След повече от час дебати днес на своето редовно заседание Общинският съвет в Стара Загора прие изменението в Общия устройствен план на града, предложено от кмета Живко Тодоров. С 38 гласа „За“ старейшините подкрепиха проекта за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за кв./ парк „Бедечка“, при граници юг - ул. „Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „ Труд“, запад - ул. „Иван Вазов“ и изток - ул. „Хан Тервел“. Решението на практика спира строителството на тази територия, собствениците на имоти следва да бъдат обезщетени с подходящи парцели, а останалите около 300 дка ще останат зелени площи.

„В този казус на 100% доволни никога няма да има, защото естеството му е такова, че разделението между хората не съм го направил нито аз, нито някой друг присъстващ в тази зала. То се е случило 2003-та година и вие го знаете много добре. Защото днес виждам едно огромно политическо лицемерие, без да искам да обиждам някого от групата на БСП, тъй като там има хора, които много уважавам и които, мисля, че виждат за какво става дума. Но днес да твърдите, че администрацията носи някакъв порок по отношение на това, което се случва - просто е, най-малкото, нелепо. Само ще ви напомня, че тогава вашият съпартиец внесе предложението там да бъдат възстановени земите на собствениците. Съответно вие на практика създавате целия този казус, защото още тогава сте знаели, че следващото, което ще поискат, е да бъде застроено там. Вие сте създали този казус, като в последствие Общината нито може да влезе там, за да почисти терена, нито да извърши каквито и да е било действия, защото те са станали частни още тогава“, коментира в зала кметът Живко Тодоров. Той припомни и последващите Решения на Общинския съвет от 2003 и 2005 г., с които бавно, постепенно и сигурно се изменят границите на парка, като призова политическите си опоненти да бъдат по-искрени. Кметът отправи призив за разумно решение и принципни действия независимо дали собствениците на имоти са големи или малки.

„Няма такова деление нито по закон, нито морално, нито каквото и да е било. Има реални граници в момента на парка. Това, което е построено до 1989 г. и е поддържано после, с алеите, с дърветата, всичко е там. Видяхте, парцела на Лидл, където има много дървета също, съобразихме се, за да може да се спасят и те. По кои граници да действаме, кажете ми вие?! Сградите да ги отчуждаваме ли в южната част, които са построени?! Не става, просто идвайте със съответната подготовка на сесията, а не просто с едни опорни точки ... А вие сте можели тогава напълно законно да ги настаните на други места – и това го знаете много добре. Само че решението на Общинския съвет тогава, е такова“, каза още Живко Тодоров. Той уточни още, че е категорично против продължението на ул. „Августа Траяна“, с 4 ленти, да минава по средата на парк.

Във взетото днес решение е записано още, че във връзка с резултата от проведения референдум и експертното становище на проектантския колектив, изразено на общественото обсъждане на 20.01.2017 г., относно преминаване на ул. „Августа Траяна“ през парковата среда и с оглед запазване на съществуващата дървесна растителност, продължението на улица „Августа Траяна“ на изток не е част от транспортно-комуникационната мрежа на града.

Христо Стоичков е тазгодишният носител на званието „Почетен гражданин на Стара Загора“. След проведения таен вот бяха преброени 47 действителни и една недействителна бюлетина. За отличието бяха номинирани още проф. д-р Марин Добрев, директор на Художествена галерия Стара Загора, директорът на филмовия фестивал „ Златна липа“ Магдалена Ралчева и математикът Любомир Любенов.

Новият обществен посредник на Стара Загора е Надежда Чакърова, решиха още общинските съветници днес.
IMG 4429-2 IMG 4448 IMG 4452 IMG 4453 
 28.09.2017 г.

С оглед осигуряване на безопасност на движението и предприемане на необходимите мерки за спазване на реда за организиране на „Писта Стара Загора 2017“, кръг от Републиканския шампионат на Българската федерация по автомобилен спорт, Община Стара Загора Ви уведомява, че на 30.09.2017 г. /събота/ за времето от 10:00 ч. до 16:00 ч. и на 01.10.2017 г. /неделя/ за времето от 08:00 ч. до 14:00 ч. се спира движението на личен, договориран и обществен градски транспорт, както и на МПС, извършващи транспорт за собствена сметка по улиците, през които минава трасето на автомобилното състезание, както следва:

Движението ще бъде спряно по бул. „Никола Петков“, в участъка от бул. „Никола Петков“ № 20 /Съюз на българските автомобилисти – клон Стара Загора/ до разклона за кв. „Зора“, без да се ограничава движението в кръстовището на бул. „Никола Петков“ и СБА.

Движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС-та извършващи транспорт за собствена сметка, ще се осъществява по обходен маршрут, както следва:

• За движещите се по път II-66 посока от изток на запад, на кръстовището за с. Хрищени се отбива движението за София, Казанлък и Хасково. Минава се през с. Хрищени. Маршрутът минава през кв. „Голеш“. На кръстовището на пътя за с. Хрищени и път I-5, движението към Хасково е затворено. Всички коли минават през гр. Стара Загора – надлез „Наталия“ – бул. „Славянски“ – бул. „Св. Патриарх Евтимий“;

• Движещите се посока Бургас, минават през с. Хрищени към път II-66;

• Движението от път I-5 към Стара Загора и Бургас се отбива на надлеза за Раднево, през Стара Загора и с. Хрищени;

• Товарните МПС над 3,5 тона, движещи се от Русе и Бургас към Свиленград се отбиват през Нова Загора на надлеза на път I-6 и II-55 на юг от гр. Гурково;

• Товарните МПС над 3,5 тона, движещи се от Свиленград към Русе и Бургас се насочват по автомагистрала „Тракия“;

• Обществения транспорт, обслужващ кв. „Зора“, ще се движи по обходен маршрут, както следва: ул. „Родопи“ – с. Хрищени - път II-66 – вход магазин „Метро“ /изток/ и обратно;

• Маршрутът на автобусна линия № 13 ще се изпълнява до СБА;

• Пътуващите с градски транспорт от кв. „Зора“, ще бъдат обслужвани от автобусни линии № 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 22, 24.

Движението на обществения градски транспорт ще се нормализира незабавно след приключване на мероприятието, по преценка на служителите, пряко ангажирани с охраната на събитието.

Община Стара Загора се извинява за причиненото неудобство и призовава за стриктно спазване на вертикалната пътна сигнализация.

28.09.2017 г.
Страница 7 от 665

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...