Транспорт и Екология
Длъжността Обществен посредник за община Стара Загора от днес заема Надежда Чакърова – Николова. Символично тя прие ключовете от офиса, от досегашния омбудсман Павлина Делчева.
Официалното представяне на Надежда Чакърова - Николова направи председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, в присъствието на председателя на Временната комисия по избор на нов омбудман и общински съветник Милена Желева и медиите в града. Той пожела успешен мандат и напомни, че в този вид работа няма „рецепта“ и всеки един въпрос ще изисква специално внимание и отношение.
„Поемайки длъжността заявявам, че ще следвам принципите на хуманността, справедливостта и безпристрастността при решаването на всеки казус. Ще надграждам постигнатото до тук и ще положа усилия институцията, която представлявам, да е надежден гарант за спазването на правата и интересите на гражданите“, каза Надежда Чакърова-Николова. „Администрациите трябва да работят за всеки един отделен човек, а тяхната дейност трябва да е в синхрон със спазването на законовите разпоредби и в полза на гражданите. Убедена съм, че когато има правилен и градивен диалог между различните страни – то тогава работата на обществения посредник ще бъде изпълнена добре“, допълни още тя.
„Горда съм, че институцията, която представлява общественият посредник, в Стара Загора бе затвърдена. В рамките на тези осем години, в които работих, нямаше сериозни конфликти и спорове какво точно и как върши омбудсманът, каквито имаше в национален мащаб. За пореден път Стара Загора показа, че тук се работи добре“, подчерта досегашният омбудсман Павлина Делчева. Тя се обърна и към новоизбрания посредник с думите – „Бъдете мъдра, смела, имайте търпение и никога не губете чувствителност към спазването на човешките права“.
Надежда Чакърова-Николова бе избрана с решение на Общинския съвет на 28 септември 2017 година. Тя е магистър по финанси в УНСС София. Има над 20-годишен стаж в тази област. Владее немски и английски език. Председател е на „Зонта клуб - Стара Загора“.
IMG 7565 IMG 7574
9. 10. 2017 г.
Инициативна група от училищни психолози и педагогически съветници, в партньорство с Община Стара Загора и Регионалното управление по образованието, организират Национална среща „Дни на училищната психология“.

В срещата, която ще се проведе в периода от 10.10.2017 г. до 13.10.2017 г., ще вземат участие представители на образователните институции от цялата страна. В рамките на формата ще се обменят добри практики за преодоляване на проблемите сред подрастващите.

Срещата ще се проведе в четири последователни дни по следните теми:

1. 10.10.2017г. – Тема: „Училищната психология – реалности и перспективи“;

Зала №2, Община Стара Загора, начален час -11.00

2. 11.10.2017г. – Тема: „Добри практики в съвременната училищна психология“ ;

ЕГ „Р. Ролан“, зала, начален час -11.00

3. 12.10.2017г. – Тема: „Приобщаващо образование“ ;

СУ „Г. Райчев“, зала, начален час-11.00

4. 13.10.2017г. – Тема: „Ученическо самоуправление“ .

Библиотека „Захарий Княжески“, зала, начален час - 11.00

Участие в Националната среща ще вземат представители от деветнадесет населени места: Стара Загора, Казанлък, Асеновград, Пловдив, Раднево, Гурково, Разград, Ямбол, Варна, Търговище, Гълъбово, Шумен, Чирпан, Нова Загора, с. Руен, с. Ругош, с. Скалица, с. Старо Оряхово, с. Ветрен.

Пресконференция по този повод ще се проведе на 09.10.2017 г., 11.00 часа в Зала № 2 на Община Стара Загора.

06.10.2017 г.
Голямата награда на Есенния салон на старозагорските художници тази година отиде при скулптора Красимир Младенов. Казанлъчанинът бе удостоен от заместник-кмета на Община Стара Загора Иванка Сотирова с плакета „Свети Георги“ от традиционния салон, посветен на Деня на Стара Загора 5-ти октомври. Авторът се представи с три бронзови фигури, вдъхновени от митологията.

Младенов е автор на първата реплика на бронзовата глава на тракийския владетел Севт ІІІ от могилата Голямата косматка край град Шипка. Близо половин година отнело на твореца изработването на формата за изливане на копието на находката, открита при разкопки от археолога д-р Георги Китов. Интересното е, че при направата ѝ той е използвал калъп от кал и конски косми, както се твърди, древна технология.

Красимир Младенов дълго време се е занимавал с изящно леене, въпреки че специалността му е „текстил“. Участвал е в множество общи изложби, има и една самостоятелна изложба в София.

Общо 89 работи подредиха 47 творци на тазгодишния салон в зала „Байер“. Седемчленното жури с председател доц. Злати Златев присъди 5 поощрителни награди за живопис и графика. Сред наградените са Павел Михов, Атанаска Янева, Росица Попчева, Петър Петров и Елеонора Атанасова.
 • Голямата награда на Есенния салон в Стара Загора е за скулптора Красимир Младенов_1
 • Голямата награда на Есенния салон в Стара Загора е за скулптора Красимир Младенов_2
 • Голямата награда на Есенния салон в Стара Загора е за скулптора Красимир Младенов_3
 • Голямата награда на Есенния салон в Стара Загора е за скулптора Красимир Младенов_4
 • Голямата награда на Есенния салон в Стара Загора е за скулптора Красимир Младенов_5
 • Голямата награда на Есенния салон в Стара Загора е за скулптора Красимир Младенов_6
 • Голямата награда на Есенния салон в Стара Загора е за скулптора Красимир Младенов_7

06.10.2017 г.
За две седмици ще бъде затворен участък от бул.“М. М. Кусев“ в Стара Загора заради извършване на ремонтни дейности.

С оглед осигуряване на безопасното организиране и извършване на подмяна на асфалтова настилка за времето от 06.10.2017г. до 20.10.2017г., ще бъде затворен бул. „Митрополит Методи Кусев“, в участъка от ул. „Христо Ботев, до ул. „Славянски“.

За целта в този участък ще бъде спряно движението на личен транспорт и автомобили, извършващи транспорт за собствена сметка. Движещите се превозни средства в посока „север-юг“, ще преминават по ул. „Хаджи Димитър Асенов“, а в посока „юг-север“ по бул. „Руски“.

Движението ще се нормализира незабавно след приключване на мероприятието, по преценка на служителите пряко ангажирани с охраната.

06.10.2017 г.

 

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0294 „Заедно за независим живот“, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, община Стара Загора обявява набиране и подбор на потребители на интегрирани услуги в семейна стреда и кандидати за лични/социални асистенти.

Документи се подават по настоящ адрес на кандидатите:

I. За потребители на интегрирани услуги в семейна стреда:

В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца, които отговарят на следните изисквания:

• Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;
• деца на възраст до 16г. с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18г. с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление /по образец/ - docxПриложение 1
• документ за самоличност /копие/
• за дете - удостоверение за раждане /копие/
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител /копие/
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК /копие/
• документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата /копие/
• заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки/роднини или приемно семейство по чл.26 от ЗЗД /копие/
• пълномощно за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично /нотариално заверено/
• Декларация лични данни /по образец/ - docxПриложение 2

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Списъкът с резултатите се публикува на интернет страницата на община Стара Загора. Индивидуалните оценки на потребностите ще се извършват в дома на кандидат-потребителите на услугите.

 

II. Личен/социален асистент – на 4 часов работен ден, срочен трудов договор.

За Лични/социални асистенти могат да кандидатстват лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО и които са:

• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление /по образец/ - docxПриложение 1;
• документ за самоличност /копие/;
• автобиография;
• документ за придобитата образователна степен /копие/;
• служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда /ако кандидатът е безработен/;
• служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
• служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;
• пенсионно разпореждане /само за кандидат, придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
• копие от удостоверение за преминато обучение;
• Декларация лични данни /по образец/ - docxПриложение 2;

Подборът се провежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Стара Загора и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

 

Подборът протича в два етапа:

• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
• Събеседване.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати. Списъкът се публикува на интернет страницата на община Стара Загора.

Документите се подават лично всеки работен ден в Зала „Фоайе“, ет. 1 в сградата на Общинска администрация - Стара Загора, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, в периода от 09.10.2017г. до 20.10.2017г. включително.

Допълнителна информация относно подбора на тел. 042/614 872 и 042/614 879.

9 октомври (понеделник)

Концерт на клавирното дуо Андрей Андреев и Георги Белчев

18.00 ч. РБ „Захарий Княжески“

10 октомври (вторник)

Ден на психичното здраве – среща, изложба, уоркшоп.

Организатор: Дневен център „Св. св. Козма и Дамян“ – Стара Загора .

12.00 -17.00 ч. РБ „Захарий Княжески“

Изложба живопис на Димо Генов.

18.00 ч. Художествена галерия

„Живота бяс“ по текстове на Ф. М. Достоевски.

Драматизация: Ина Божидарова, Веселка Кунева.

19.00 ч. Куклен театър

11 октомври (сряда)

Акад. проф. д-р Григор Велев, председател на БАНИ ще представи четиритомника „История на Българите от Македония“.

18.00 ч НЧ „Св. Климент Охридски 1858“

„За сушата и сватбите“ по Елин Пелин

режисьор: Надя Асенова

Спектакъл на Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора.

19.00 ч. Драматичен театър

12 октомври _(четвърък)

„Жива вода“ - спектакъл за малки и пораснали деца от Мариета Ангелова

Премиера на Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора

12.00 ч. Драматичен театър

Представяне на новата книга на Йордан Пеев.

18.00 ч. РБ „Захарий Княжески“

Среща с Мая Вапцарова и прожекция на филма „Епоха“, посветен на Никола Вапцаров.

Представя: Петко Каневски

18.00 ч. Къща музей „Гео Милев“

„Полет над кукувиче гнездо“

Драматизация: Дейл Васерман по романа на Кен Киси.

Режисьор: Стефан Спасов, със специалното участие на Станимир Гъмов.

19.00 ч. Драматичен театър

13 октомври (петък)

Представяне на новата книга на Александър Ненов „Летящата планета“.

11.00 ч. РБ „Захарий Княжески“

„Златна есен“ – есенна седянка на Дамско дружество „Райна Княгиня“.

15.00 ч. НЧ „Св. Климент Охридски 1858“

Фестивал на виното и културното наследство, Августиада 2017

13 - 15 октомври (по отделна програма)

14 октомври (събота)

Трети фолклорен събор на сватбената обредност „Трепнали са девет сита, вдигнала сай тежка сватба“ в

Организатор: НЧ „Развитие -1878“, село Дълбоки.

10.00 ч. с. Дълбоки

Празник на ориза в с. Християново.

17.00 ч с. Християново

„Сарсуела“ –концерт –спектакъл

Диригент: Свилен Симеонов

Участват“ Оркестър и балет на Държавна опера - Стара Загора

19.00 ч. Оперен театър

15 октомври (неделя)

„Яйцето“ от Борис Априлов - спектакъл за деца на Държавен куклен театър – Стара Загора.

11.00 ч.
Със средства по проект на водеща търговска верига у нас, Библиотека „Родина” в Стара Загора ще преобрази своя Детски отдел. Почти 10 хил. лева ще бъдат вложени, за да може старозагорчетата на възраст между 1 и 12 години да повишават своите знания и компетенции в безопасна и привлекателна библиотечна среда. Директорът на Библиотека „Родина” Слава Драганова е автор на отличения проект по Програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“.

Инициативата на 157-годишната старозагорска библиотека е провокирана от актуално изследване на PISA. То шокиращо разкрива как 41% от 15-16-годишните ученици не разбират материала, който четат, не умеят да анализират и използват знанията си в реален житейски контекст. Наблюденията в Детския отдел на библиотеката показват, че извънкласното четене на децата до 14-годишна възраст в Стара Загора е спаднало 8.5 пъти през последните 20 години! В Града на липите живеят близо 11 хил. деца на тази възраст, а едва 1977 или 18% са читатели на обществените библиотеки. „Обезпокоени сме от факта, че децата нямат изградени системни навици за четене извън учебния процес като интелектуално занимание, което се възпитава от най-ранна детска възраст”, отбелязват в своя проект библиотечните специалисти. И предлагат своето решение – да се намерят подходящи форми и методи за запалване на искрата и събуждане на любов към книгите и четенето.

За да се случи това в предразполагаща среда, библиотекарите ще подпомогнат родителите в насърчаването на ранния контакт на децата с книжките. В Детския отдел, който се намира на ул. „Българско опълчение” 69, ще се провеждат още по-интензивно групови игрови занимания с деца до 5 години и техните родители. Докато играят, децата учат букви, цифри, цветове и форми, запознават се с животинския и растителен свят..., неусетно придобиват по-богат речников запас и езикова култура. За тях са предвидени още прожекции на детски филмчета и ролеви игри, разучаване на стихчета и песнички, драматизации. Със средствата по проекта ще бъдат обезпечени още лятна детска академия, виртуални „екскурзии” по картата на България и на света, откриване на исторически обекти на картата на Стара Загора и тяхното изучаване, изработване на постери, презентации, фотоконкурс за най-четящо бебе и др.

Помислено е и за уюта – ще се подменят базалтовите плочи в двора на библиотеката с противоударна настилка, ще се осигурят мултимедия, прожекционна масичка и лаптоп.

Народно читалище „Родина” и едноименната библиотека към него са създадени през 1860 г. Днес тя притежава над 300 хил. библиотечни документи, а годишно обслужва около 4000 читатели и потребители. До момента Библиотека „Родина” е реализирала 26 проекта за модернизиране на библиотечно-информационните услуги.
Новоизбраният обществен посредник на Стара Загора Надежда Чакърова-Николова ще встъпи официално в длъжност на 9 октомври (понеделник). В 11.00 часа, в зала 204 на Община Стара Загора символично ще приеме отговорностите на обществения посредник от досегашния омбудсман Павлина Делчева.
На срещата ще присъстват още и председателят на Общинския съвет Таньо Брайков и председателят на Временната комисия по избор на обществен посредник и общински съветник Милена Желева, както и представители на медиите.

6. 10. 2017 г.
В празничния за Стара Загора ден – 5 октомври, Старозагорският митрополит Киприан освети новата зала на трупата на балета на Старозагорската опера, в присъствието на областния управител Гергана Микова, заместник-кметовете Иванка Сотирова и Красимира Чахова, председателя на Общински съвет Таньо Брайков, председателя на ПК по култура Милена Желева и новия омбудсман Надежда Чакърова.

„Стара Загора има един от най-богатите културни календари в страната. Това е факт благодарение на усилията на културните и институти непрекъснато да обновяват репертоара си, да ни радват със събития. Трупата на балета на Старозагорска опера е вече известна в страната ни, очакваме с нетърпение новите и спектакли, радваме се че с помощта на общината тази нова зала за разрасналия се, млад, интернационален балет – е вече факт“ – каза заместник-кметът Иванка Сотирова. Тя специално подчерта, че без усилията, безспорния професионализъм и качества на ръководителя ѝ - Силвия Томова, успехите не биха били толкова ясни и високи.

„Много съм радостна, че Стара Загора ме посрещна така радушно и ми даде обич и подкрепа. За нас е важно, че в новата зала ще подготвяме спектаклите си, с които ще сме разпознаваеми не само в страната, а и в света. Балетът не е работа, това е начин на живот, за всички нас, които сме тук. “ – каза Силвия Томова, ръководител на балета на Старозагорската опера.

Успешни репетиции без травми в „...този храм на изкуството, където се творят чудеса. Създавайте чудеса, защото сте наистина добри и имате големите възможности да го направите.“ – пожела след ритуала по освещаването НВП Старозагорският митрополит Киприан.

Ремонтираната зала е бивше художествено ателие, много по-голяма от досегашната. На площ от 170 кв.м., са монтирани 120 кв.м. огледала, станки, професионално покритие на пода, климатици. Средставата са от бюджета на Община Стара Загора и на Старозагорска опера.

06.10.2017 г.

Честването на Празника на Стара Загора започна в 09.00 ч. с тържествена Света литургия в катедралния храм „Св. Димитър“. Поради реконструкцията на централния площад и пешеходната зона в Стара Загора тази година тържествата бяха съсредоточени пред общината и в парк „Пети октомври“, който бе изпълнен от множество хора, деца, млади и стари жители на града.

Ритуалът с вдигане на националния флаг бе проведен пред сградата на общинската администрация, след което официалните лица заеха местата си на трибуната в парка. Присъстваха областният управител Гергана Микова, нейните заместници Петя Чакърова и Димитър Драчев, зам.-кметовете Йордан Николов, Красимира Чахова и Янчо Калоянов, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, секретарят на общината Делян Иванов, общински съветници, директори на регионални структури, общественици и дейци на културата.

В приветствието си към старозагорци зам.-кметът Иванка Сотирова припомни, че Стара Загора - градът, който се е възкресил от пепелищата, отбелязва своя празник за 30-ти пореден път. „Стара Загора днес е градът с най-старите европейски къщи. Градът с хилядолетна история, градът с правите улици, градът на поетите. Днес Стара Загора е обновена и продължава да се обновява. Само в последните няколко месеца и последната година се обновиха два квартала на Стара Загора – кв. „Самара” и кв. „Три чучура север”. Само в тези няколко месеца и години се обновиха всички детски ясли, детски градини, приключва санирането в следващите няколко месеца. Стара Загора е с най-благоприятната инфраструктура и едно от най-качественото образование. Стара Загора е най-благоприятното място за младите хора, които все повече се завръщат тук, защото има сигурност за отглеждането на техните деца, с добро образование и с добри възможности за институционалното им отрастване в училища и детски заведения“, изтъкна Сотирова. Тя акцентира на богатия културен календар на града, който се съизмерва само със София.“Всичко това е благодарение на всички вас, старозагорци. Всички вие, които с водителския си дух, с цялото дръзновение и с вашето креативно мислене правите града и управлението на този град, да има най-доброто отношение към вас. Затова хвала на нашия кмет, който успя да обедини мнението на старозагорци и не само парк Артилерийски, но още един парк да има в Стара Загора, защото Стара Загора трябва да диша и да живее в тази благоприятна среда. Моето послание към всички вас е да бъдем здрави, всички да се чувстваме и да обичаме родния град и нека Стара Загора расте, но Стара Загора да младее. Честит празник старозагорци!“ - обърна се зам.-кметът към хилядите, събрали се в парк „Пети октомври“ днес , на празника на града.

Тазгодишният носители на званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ Христо Стоичков ще получи символичната огърлица на града на специална церемония през м. декември. По традиция от 21 години насам за един ден на своя празник Стара Загора се управлява от Млад кмет. Зам.-кметът Сотирова припомни, че инициативата за избор на Млад кмет и Младежки общински съвет, тръгнала от Стара Загора преди 21 години, е намерила много последователи в страната. Тя връчи ключа на града на новоизбрания кмет на Млада Загора - единадесетокласничката Патрисия Желева от СУ „Васил Левски", която също поздрави младите хора и всички старозагорци с празника. За първи път тази година бе избран и неин заместник - Свилен Стоянов от ГПЧЕ „Ромен Ролан".

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан и неговият клир отслужиха празничен водосвет и молебен за здраве и успех на старозагорци.

Пред паметника „Защитниците на Стара Загора – 19 юлий 1877 г.“ и символичния камък за възстановяването на Стара Загора в парк „Пети октомври“ бяха поднесени венци на признателност към първостроителите и загиналите за свободата на града от Община Стара Загора и Старозагорския гарнизон, Общински съвет Стара Загора, областния управител, Старозагорската митрополия и от Основно училище „Св. Никола“, а старозагорци отрупаха паметника с цветя

Програмата продължи със спектакъл „Фолклор от безкрая“ на възпитаници на Националното училище по фолклорни изкуства „Филип Кутев“, гр.Котел.

Откриването на традиционната годишна изложба на старозагорските художници „Есенен салон'2017” е в зала “Байер”, днес, от 18,00 ч.

В Регионалния исторически музей от 15.00 ч. ще се проведе беседа за възстановяването на Стара Загора след Освобождението и строежа на първите частни и обществени сгради "Град, възкръснал от руините".

Довечера в парк „Пети октомври“ от 18. 30 ч. старозагорци и гостите на града ще се веселят с „Тракийски ритми“ - концерт на Иво Папазов и неговия оркестър.
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_1
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_2
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_3
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_4
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_5
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_6
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_7
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_8
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_9
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_10
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_1
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_2
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_3
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_4
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_5
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_6
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_7
 • На 5-ти октомври Стара Загора празнува за 30-ти пореден път_8

05.10.2017 г.
Страница 4 от 665

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...