Транспорт и Екология

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-262/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповеди № 19-12-36/ 13.03.2014г. и № 19-25-18/ 18.03.2014г., в частта му за УПИ CLII5697. и заповед № РД-25-2256/ 27.11.2012г. в частта му за улица с о.т. 220ж – о.т. 220и от кв. 13 “Индустриален“. УПИ CLII5697 се разделя на два УПИ - УПИ CLII5751 и УПИ CLIV5752 , като част от улица с о.т. 220ж – о.т. 220и с площ от 136 кв.м. се присъединява към новообразувания УПИ CLII5751. За обслужване на новообразувания УПИ CLIV5752 се обособява улица тупик с о.т. 220и – о.т. 178г. с ширина 5м. (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

През м.ноември в Стара Загора ще се проведе форум, посветен на агресията и насилието в училищата. В него ще участват педагогически съветници от местните училища и членовете на Младежкия общински съвет. Това съобщи днес зам.-кметът по хуманитарни дейности Иванка Сотирова, по време на откриването на междуинституционална информационна среща, посветена на темата, която се провежда в Зала на 2 на Община Стара Загора. По думите ѝ, има нови форми и стил на агресия – в социалните мрежи, срещу по-успяващи ученици, срещу деца в неравностойно положение и др. „Темата за насилието присъства и в детските градини. На регионално ниво е формиран орган, който ще работи по темата. Но не институционализирането ще реши този въпрос“, каза още Сотирова.

По време на форума Сдружение “Самаряни” ще представят своята нова Терапевтична програма за справяне с проявите на насилие сред децата. Тя включва провеждане на терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”. Ще бъдат обсъдени възможности за сътрудничество, както и механизми за взаимодействие с местните институции, имащи отношение към темата.

Сдружение „Самаряни“ вече 14 години работи по проблема домашно насилие. През 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.

В срещата участват още зам. областният управител Петя Чакърова, представители от Регионално управление по образованието - Стара Загора, педагогически съветници от училищата, Дирекция "Социално подпомагане", Отдел “Закрила на детето”, социални работници и психолози от Кризисен център “Самарянска къща”, Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Комисията за борба с противоообществени прояви при малолетните - Община Стара Загора.

Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие се реализира с финансовата подкрепа на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД по Програма „Закрила и подкрепа на жертви на насилие“ на Сдружение „Самаряни“, в партньорство с Община Стара Загора.
IMG 8180 IMG 8188 IMG 8194 
19.10.2017 г.
Заради извършване на ремонтни дейности от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, до края на работната седмица ще остане затворена ул. „Хаджи Димитър Асенов“, в участъка от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Ген. Гурко“ в Стара Загора.

За времето от 08:00 ч. на 19.10.2017 г., до 18:00ч. на 20.10.2017 г., ще бъде спряно движението на всички видове транспорт по ул. „Хаджи Димитър Асенов“, в участъка от бул. „Цар Симеон Велики“, до ул. „Ген. Гурко“ в гр. Стара Загора.

Движението ще се осъществява по обходен маршрут, както следва:

1. За движещите се в посока север-юг – по бул. „Руски“

2. За движещите се в посока юг-север – по ул. „Св. Отец Паисий“

Движението на автобусите на обществения транспорт ще се извършва без изменения.

Дружеството изпълнител на ремонтните дейности е длъжно да създаде временна организация на движението, като осигури подмяната на вертикалната пътна маркировка и поставяне на рамки от пешеходни предпазни парапети за посоченото време и място.

Водачите да шофират с повишено внимание в указания участък и да спазват стриктно вертикалната маркировка.

Движението ще се нормализира незабавно след приключване на мероприятието, по преценка на служителите пряко ангажирани с охраната.

19.10.2017 г.
Първа национална среща на консултантите по библиотерапия

24.10. - 25.10.2017 г., РБ „Захарий Княжески“, зала I етаж

Изложба „Поздравъ от Стара Загора” - пощенски картички и снимки от стария и съвременния град

месец октомври-ноември, РБ „Захарий Княжески“, фоайе

Изложба „Какво ни завещаха...?” - разказ за живота и делото на четирима старозагорски просветители: Захарий Княжески, Анастасия Тошева, Петър Иванов, Атанас Илиев.

м. октомври, НЧ „Изгрев – 1921”, с. Кирилово

м. ноември, НЧ „Димитър Наумов – 1908”, с. Преславен

90 години ПГОХ „Райна Княгиня“ - празничен концерт

27.10.2017 г., 18.00 ч., ДТ„Гео Милев“

Национален конкурс „Млад краевед-родоизследовател“

28.10.2017 г., 10.00 ч., НЧ „Св. Кл.Охридски – 1858 г.“

„Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите“ – трета национална конференция

27.10. – 28.10.2017г. , РБ „Захарий Княжески“, зала I етаж

„Общуването в моето ежедневие“- Национален младежки конкурс за есе с международно участие. Награждаване на отличените участници

30.10.2017г., 13.30 ч., Къща музей „Гео Милев“

„Посветен на Отечеството” - среща, по повод 180 години от рождението на Васил Левски на ученици от СУ „Васил Левски” с д-р Руслан Иванов, главен архивист от отдел „Български исторически архив” на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

30.10.2017 г., 15.00 ч., РБ „Захарий Княжески“, зала I етаж

„Посветен на Отечеството” – пътуваща изложба на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по случай 180 г. от рождението на Васил Левски

30.10.2017 г., 17.00 ч., РБ „Захарий Княжески“, зала I етаж

„Като Второ няма второ“ – Представяне на книга за Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” по повод 60 години от основаването на училището и 190 години от рождението на неговия патрон

30.10.2017 г., 18.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

„Да си спомним за народните будители!“ – празник.

30.10.2017 г., 17.30 ч., НЧ „Кольо Ганчев – 1940“

Официално връчване на наградата „Анастасия Тошева” на Община Стара Загора и наградата на Съюза на учените „Будител на Стара Загора”.

31.10.2017г., 18.00 ч., РБ „Захарий Княжески“, зала I етаж

„Памет за будителите” - лекция с презентация за ученици, посветена на просветители и обществени дейци, свързани със Стара Загора

31.10.2017 г., РИМ – Стара Загора, зала № 33

Заупокойна света литургия в памет на Митрополит Методий Кусев. 95 години от смъртта на Методий Кусев, първи Старозагорски митрополит

01.11.2017г., 9.00 ч., „Храм Св. Теодор Тирон“

Тържествен общоградски ритуал

1.11.2017г.,11.00 ч., Паметник Митрополит Методий Кусев

НЧ „Железник – 1988“ - „Който може, го може“ – детски празник

1.11.2017 г., 16.00 ч., ОДЗ „Звездица“, кв. „Железник“

Юбилейна ретроспективна изложба „Иван Милев /1897-1927/“ – посветена на 120 години от рождението на художника

01.11.2017 г., 18.00 ч., Художествена галерия

Връчване на награди от фонд „Образование и наука“ при НТС – Стара Загора за ученици от IX до XI клас, изявени в областите: техника, приложни науки, икономика, селско стопанство

1.11.2017 г., ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора

Премиера на книгата „Поетична палитра“. Поезия и текстове за песни Стоян Съргойчев

01.11.2017 г., 18.00 ч., Къща музей „Гео Милев“

Представяне новата книга на Крум Георгиев „Избрани и нови песни, стихове и забавалки за деца големи и най-малки”

2.11.2017 г., 10.30 ч., РБ „Захарий Княжески“, зала I етаж

Оля Стоянова – творческа ретроспекция

2.11.2017г., 17.00 ч., зала „Лубор Байер“

Самостоятелна изложба на Татяна Полихронова

3.11.2017г., 18.00 ч., зала „Лубор Байер“

XXXIV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“. Отчитане на резултати

3.11.2017г., 18.30 ч., РИМ - IV експозиционно ниво

Шести национален театрален уъркшоп на аматьорските трупи „Репетиции при отворени врати“

3.11. - 5.11.2017г., „НЧ Родина-1860“, по отделна програма

80 години от рождението на композитора Кирил Тодоров. Юбилеен концерт

04.11.2017 г., 18.00 ч., Оперен театър

IX международен конкурс за млади тромпетисти

6.11.-10.11.2017г., 13.00 ч., РБ „Захарий Княжески“

Традиционен концертен спектакъл на етносите „ Различни, но заедно“

9.11.2017г., 19.00 ч., Оперен театър

Заключителен концерт IX международен конкурс за млади тромпетисти – диригент Владимир Бошнаков с оркестър на Държавна опера Стара Загора

10.11.2017г., 19.00 ч., Оперен театър

Читалищни прояви в селата на общината

Изложба „Какво ни завещаха...?” - разказ за живота и делото на четирима старозагорски просветители: Захарий Княжески, Анастасия Тошева, Петър Иванов, Атанас Илиев

м. октомври, НЧ „Изгрев – 1921”, с. Кирилово

м. ноември, НЧ „Димитър Наумов – 1908”, с. Преславен

„Едно село, едни традиции, едни обичаи“. Димитровден - празник на с. Горно Ботево

26.10.2017г., 10.30 ч. НЧ „Пробуда -1927“, с. Горно Ботево

НЧ „Христо Ботев – 1929“. Димитровден - празник на с. Братя Кунчеви

26.10.2017г., 12.30ч., с. Братя Кунчеви

НЧ „Възраждане – 1927“. Димитровден - празник на с. Калояновец

28.10.2017г., 16.00ч., с. Калояновец

НЧ „Светлина – 1919“. Димитровден - празник на с. Лозен

28.10.2017 г., 11.00 ч., с. Лозен

„Крепители на българския дух“- среща с читалищни дейци от селата Оряховица, Братя Кунчеви, Горно Ботево, Калитиново и Дълбоки

30.10.217г. 10.30 ч. в Дълбоки / Оряховица/

65 години НЧ „Христо Ботев – 1952“, с. Старозагорски бани

1.11.2017 г., с. Старозагорски бани

90 години НЧ „Пробуда – 1927“

1.11.2017 г., 12.00 ч., с. Остра Могила

„Поклон пред вас, будители народни“- празничен концерт

1.11.2017г., 10.30.ч., Кметство, с. Дълбоки

НЧ „Димитър Наумов – 1908“. Архангеловден - празник на с. Преславен

8.11.2017г, 10.00 ч., с. Преславен

„Доброто, светлината и традициите“. Архангеловден - празник на с. Михайлово

11.11.2016 г., 10.00 ч., НЧ „Пробуда – 1927“с. Михайлово

130 г.от построяването на храм „Св. Архангел Михаил“.

100 г. с името Преславен

11.11.2017г., 11.30 ч., НЧ „Димитър Наумов – 1908“, с. Преславен
Сряда, 18 Октомври 2017 14:58

Висше образование в САЩ


Конкурс за стипендии “Opportunity funds-Bulgaria”

10 стипендии в размер до $5,000 всяка

За ученици в 11 клас

Краен срок за подаване на документи онлайн: 10 декември 2017 г.

Комисия „Фулбрайт” обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас по програмата “Opportunity Funds - Bulgaria” за 2018 г.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ (Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ) и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при Комисия „Фулбрайт”.

Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за подготовка на талантливи ученици

в 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски университети и отпътуване в САЩ.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения, награди и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ.

КАНДИДАТСTВАНЕ

Онлайн чрез електронна Google Form.

Краен срок за подаване на документи онлайн: 10 декември 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Комисия „Фулбрайт”

Fulbright.bg; EducationUSA.state.gov

Снежана Тенева

Консултант за висше образование в САЩ

02/981 6830; 0898/823 329

steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com
Нова Терапевтична програма за деца за справяне с насилие

представя Сдружение “Самаряни”

На 19.10.2017 г. (четвъртък), в Зала на 2 на Община Стара Загора, на междуинституционална информационна среща Сдружение “Самаряни” представя своята нова Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие.

Сдружение „Самаряни“ вече 14 години работи по проблема домашно насилие. През 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.

Все по-често, в своята дългогодишна практика, специалистите от Кризисния център попадат на случаи на деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната си среда или в семейството си. В отговор на тази тревожна тенденция, Сдружение “Самаряни” разшири обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие, като в рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни”, стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие.

Екипът на Сдружение “Самаряни” споделя убеждението, че обединяването на усилията на различни специалисти, работещи в институциите, имащи отношение по темата Насилие, би довело до подобряване на сътрудничеството и механизмите на взаимодействие, в процеса на оказване на подкрепа на пострадалите от насилие деца. Това ни мотивира да организираме предстоящата информационно-презентационна среща, на която да представим разработената от нас Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”.

По време на срещата ще бъдат обсъдени възможности за сътрудничество, както и механизми за взаимодействие с местните институции, имащи отношение към темата. В тази връзка, в срещата ще участват представители от Регионален инспекторат - Стара Загора, Община Стара Загора, педагогически съветници от училищата, Дирекция "Социално подпомагане", Отдел “Закрила на детето”, социални работници и психолози от Кризисен център “Самарянска къща”, Комплекса за социални услуги за деца и семейства, МКБППМН - Община Стара Загора, както и други заинтересовани страни. Междуинституционалната среща ще бъде открита от Петя Чакърова - зам.областен управител на Област Стара Загора.

Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие се реализира с финансовата подкрепа на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД по Програма „Закрила и подкрепа на жертви на насилие“ на Сдружение „Самаряни“, в партньорство с Община Стара Загора.

Държавна опера – Стара Загора ще открие новия сезон с премиерата на операта „Дон Карлос“ от Джузепе Верди. Спектакълът е изграден върху последната преработка на Джузепе Верди, направена в края на творческия му /път преди да напише операта "Фалстаф"/. Великият италиански композитор работи през целия си живот върху това заглавие. Четири пъти редактира операта, като накрая връща сцената в гората на Фонтенбло, за да може да се изясни основния конфликт в операта.

На тази рядко поставяна в целия свят пълнокръвна версия на Вердиевия шедьовър ще се насладят зрителите на 19 и на 26 октомври, от 19.00 часа на сцената на Старозагорската опера. „Този вариант на операта се играе за втори път в България и за първи път – с арията на Дон Карлос в пролога „Гората край Фонтенбло“ – уточни Иван Момиров, който ще бъде Дон Карлос на 19 октомври. „За мен е чест, че участвам в тази постановка и изпълнявам една и съща роля с такъв певец като Калуди Калудов, който е еталон за ролята на Дон Карлос. Това е опера, която изисква шест ярки изпълнители на главните роли. Впечатлен съм от режисурата на Славчо Николов. Изключително много „правим театър“, изваждаме душата на героите си, чувствата им, логиката им на поведение.“ – допълни Иван Момиров.

Калуди Калудов е пял „Дон Карлос“ в над 18 различни постановки в България и по най-престижните световни сцени – в 5 от тях в пълната петактна версия. Вече си е партнирал многократно с Цветелина Василева, двамата имат своите вълнуващи спомени, към които се връщат с умиление. За първи път, обаче, ще пеят с Веселина Кацарова, която ще бъде Еболи на 26 октомври. „Дон Карлос“ и ролята на Елизабет са специални и за Цветелина Василева, която сподели, че е имала шанса да пее и с най-големите български баси: с Николай Гяуров, Никола Гюзелев, Юлиан Константинов. Ролята на Елизабет е една от нейните много любими роли, които винаги изпълнява с удоволствие.

„Да поставя „Дон Карлос“ е моя сбъдната мечта. Подготвям се върху операта от 6 години. Искам да представя героите и като обикновени човешки същества със своите емоции и вълнения. Затова и декорът е максимално опростен, за да изпъкне още повече актьорската игра“ – каза режисьорът Славчо Николов.

„Държавна опера-Стара Загора поставя това заглавие в годината, когато отбелязваме 150 години от първото представление на „Дон Карлос“ на 11 март 1867 г. в Гран опера-Париж. За мен като диригент е важно оркестър и артисти на сцената да имат химия помежду си, всички да дишаме като един“ – категоричен е Ивайло Кринчев, главен диригент на Операта и диригент на двата спектакъла.

„Големите роли се надграждат цял живот. Така е с ролята на Крал Филип, така е изобщо в нашата професия. Стремя се във всеки следващ спектакъл да добавям нещо към образа. „Дон Карлос“ е операта на самотата. Всички герои са изключително самотни и остават толкова самотни, колкото са в началото“ – сподели Юлиан Константинов, когото зрителите ще видят в ролята на Крал Филип на 19 октомври.

30 години на сцената ще отпразнува на 19 октомври Александър Крунев – в ролята на маркиз Поза. Баритонът не пропусна да отбележи своята връзка по майчина линия със Стара Загора и шансът да се събере отново със своите колеги, с които има незабравими спектакли.

В новата постановка на операта „Дон Карлос“ ще направят своите дебюти Мирослава Йорданова – в ролята на принцеса Еболи /19 октомври/, Пламен Кумпиков – в ролята на Филип Втори /26 октомври/ и родената в Стара Загора млада оперна певица Велина Божилова – в ролята на Елизабет Валоа /19 октомври/. В ролята на маркиз Поза на 26 октомври гостува френският баритон Сирил Ровери, а в ролята на Великия Инквизитор в двата спектакъла – Димитър Станчев. Участват още солистите Александър Марулев, Яница Нешева, Деси Стефанова, Ивайло Йовчев, Милко Михайлов, Евгений Арабаджиев и др., хор и оркестър на Държавна опера-Стара Загора.

Сценичната визия на „Дон Карлос“ е на Тодор Демеров, който се е придържал изцяло към режисьорските изисквания. Залага се на пестелива изчистена сценография с ефектно осветление. Костюмите на Цветанка Петкова-Стойнова са класически и адекватни на епохата, в която се развива действието. Диригент на хора Младен Станев.

Билети могат да бъдат закупени от Касите на Държавна опера-Стара Загора

ОНЛАЙН през сайта на Операта: http://www.operasz.bg/online/

18.10.2017 г.

За втори път Стара Загора ще стане част от инициативата Europe Code Week на 21-ви и 22-ри октомври тази година чрез събитието Zara Code Week 2.0

Идеята на инициативата е да популяризира професиите в бранша на информационните технологии сред хора, които нямат никакъв опит в областта на програмирането. Идеята е тези умения да станат по-популярни и по-малко тайнствени и да се организират срещи между хора с учебна цел.

Целта ни е да привлечем ученици,студенти, родители, учители, предприемачи за участие в прояви и уроци по програмиране и свързани с него умения. Домакин на събитието за град Стара Загора ще бъде ZaraLab.

Входът е напълно безплатен, а част от програмата ще са oсем безплатни практически лекции по различни теми свързани с програмиране, IoT и роботика, водени от специалисти в съответната област.

Присъствието на всяка от лекциите е безплатно. Желателно е всички присъстващи да си носят компютри, за да могат да работят с него по време на практическите уроци, които ще са част от някои лекции.

Партньор на събитието е европейски информационен център Европа Директно Стара Загора Europe Direct - Stara Zagora


Всички лекции ще се проведат в споделеното работно пространство на Стара Загора – ZaraLab на улица „Княз Александър Батенберг” №28.

Близо 300 старозагорци станаха част от събитието „Първи стъпки за потенциална кариера със Sutherland”, организирано съвместно с Община Стара Загора и Тракийския университет. Международната компания имаше за цел да оцени потенциала на Стара Загора с идеята да разшири дейността си, отваряйки свой офис в града.
„Имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли в залата на Общинския съвет, която тази вечер е препълнена. Виждам различни поколения старозагорци, което ме радва. Срещата тази вечер е предизвикателство“, каза заместник-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова. „Вашето представяне и резултати днес е възможно да доведат при нас международната компания „Sutherland“, допълни зам.-кметът. Тя подчерта, че по този начин Общината обединява усилията си с бизнеса и държавата за разкриване на качествени работни позиции, които освен доходи, носят и възможност за кариерен растеж.
„Sutherland“ е организация с над 30-годишна история. Компанията има 60 локации в 19 държави и клиенти от 8 индустрии.
„За първи път на събитие от този род виждам толкова високо професионално организиране и партниране. Благодаря на Община Стара Загора за удърдието, както и за мотивацията да търси и привлича компании, които да се развиват в града“, изрази впечатлението си Димитър Гълъбов, изпълнителният директор на „Sutherland“ – Бъгария. Той подчерта, че по този начин се стимулират компании, стартиращи или разрастващи бизнес възможностите си. „Целта ни днес е да оценим възможностите на Стара Загора за разширяване на дейността си и създаване на работни места тук“, допълни той.
От компанията представиха две презентации на дейността си – в Тракийския университет и в Община Стара Загора, като участниците в срещите показаха езикови възможности, пишейки кратко есе. Те получиха професионална оценка за нивото на езика, който владеят и подробна информация относно фирмата, условията за работа и позициите, които могат да заемат в нея.
На официалното откриване на събитието присъстваха още двама от заместник-кметовете на Стара Загора – Красимира Чахова и инж. Янчо Калоянов, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, директори на дирекции и представители на различни бизнес организации. В срещата участие взе и народният представител Радостин Танев.

 IMG 8152 IMG 8162 IMG 8168 IMG 8173 

17. 10. 2017 г. 

Страница 9 от 673

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...